kadry płace enova365, Kadry Płace i HR

Kadry Płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników
– system enova365 zrobi resztę

  • Kartoteki pracowników
  • Samoobsługa pracownicza
  • Rozliczanie płac
enova365 wie jak pomóc Twoje firmie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Co więcej, oprogramowanie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa i jest aktualizowane przy każdej zmianie przepisów. Jeżeli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli zaoszczędzić czas i usprawnić pracę działu kadrowego w Twojej firmie.

Sprawdź, co zyska Twoja firma
dzięki wdrożeniu enova365

niższe koszty obsługi kadrowej
automatyzację rutynowych działań
aktualne stany magazynowe
szybkie naliczanie płac
gwarancję zawsze aktualnego systemu
eliminację ryzyka popełnienia błędu

Korzyści

e-deklaracje i Płatnik

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT dzięki wykorzystaniu enova365. System pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest także do rozliczania pracowników niepełnosprawnych – w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. Jeżeli potrzebujesz tworzyć raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1), w łatwy sposób, nie tracąc czasu wygenerujesz je w systemie.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin w danym okresie nie stanowi już problemu. Enova365 pozwala na tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych parametrach. Raporty są gotowe do bezpośredniego udostępnienia, na przykład kadrze zarządzającej. Dodatkowo, każdy z wydruków może być eksportowany do MS Word, gdzie w razie potrzeby można nanieść uwagi.

Human Resources

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

Rekrutacja

Z oprogramowaniem enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do poszczególnych etapów procesu i analizować jego postęp, od momentu wpłynięcia CV, aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.

Kartoteki pracowników

Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych czy wymaganych szkoleniach. Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych. Obszar kadr oprogramowania enova365 pozwala także na ewidencjonowanie czasu pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

Samoobsługa pracownicza

enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Z kolei w Pulpicie kierownika przełożeni dostają powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, nawet będąc poza biurem. Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Rozliczanie płac

Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także naliczanie płac w wielu walutach.