Finanse Księgowość, Finanse i księgowość

Finanse i księgowość

Kompletny program dla księgowości

  • Jednolity Plik Kontrolny
  • enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami
  • Split payment
  • e-Deklaracje
Finanse i księgowość to ważne obszary funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki oprogramowaniu ERP enova365, zyskujesz nad nimi większą kontrolę. Z enova365 możesz prowadzić wszystkie procesy w jednym, intuicyjnym systemie, co pozwala zaoszczędzić czas.

Sprawdź, co zyska Twoja firma
dzięki wdrożeniu enova365

powtarzalne czynności maksymalnie zautomatyzowane
wygodne mechanizmy skrótów i odwołań
inteligentne narzędzia księgowania oparte o wiele elementów z obszaru całego systemu
możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania parametrów programu

W czym jeszcze może pomóc Twojej
firmie enova365?

Raportowanie i Business Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w wersji okienkowej jak i mobilnej oprogramowania.

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa. Wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej firmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Księga Inwentarzowa

System ERP enova365 daje możliwość monitorowania majątku firmy w jednym miejscu. System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku firmy wg. Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów.

Delegacje PWS

Moduł Delegacje służbowe enova365 wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Wpływa także na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji.

Jednolity Plik Kontrolny

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym księgi i dowody księgowe w wersji elektronicznej, z pewnością poznałeś już temat Jednolitych Plików Kontrolnych. Od 1 lipca 2018 do odpowiedniego urzędu nie tylko należy przekazywać JPK_VAT, ale na żądanie organu podatkowego, możesz zostać wezwany do przedstawienia jednej z pozostałych struktur JPK. enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK.

enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami

Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustająco podlegają modyfikacji. Oprogramowanie enova365 jest na bieżąco aktualizowane, tak aby Twoja firma zdążyła przygotować się na każdą nadchodzącą zmianę.

Split payment

enova365 dostosowana jest do wymogów mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki temu, zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami, które spływają na oddzielne rachunki bankowe.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwi wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę eDeklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego.