Z dniem 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadza ujednolicony elektroniczny wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który zawiera dane podmiotu:

– w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

– zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

Dodatkowo wykaz zawierać będzie rozszerzone dane dotyczące podatników takie jak m.in.:

-Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany

-Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany

-Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną

-Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej

-Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK

-Data rejestracji jako podatnika VAT

Jedną z ważniejszych informacji jakie będą udostępniane to numery rachunków bankowych na które od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą zobowiązani płacić za faktury powyżej 15 000 zł.

W przypadku zapłaty należności dla kontrahenta na rachunek nie widniejący w wykazie działanie to wiązać się będzie z odpowiedzialnością solidarną co oznacza, że nabywca również będzie odpowiadał za zaległości sprzedawcy z tytułu podatku VAT.

Konsekwencji tych będzie można uniknąć informując urząd skarbowy w ciągu 3 dni o wykonaniu przelewu na rachunek spoza wykazu, dodatkowo w przypadku dokonania przelewu na rachunek spoza wykazu nabywca nie będzie miał prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad 15 000 zł.

Aby uniknąć sankcji skarbowych konieczna będzie bieżąca weryfikacja kontrahentów, w jaki sposób Enova365 sprostała tym wymaganiom poinformujemy wkrótce…

W celu uzyskania szczegółowych informacji już teraz zachęcamy Państwa do kontaktu z zespołem naszych Ekspertów .